ADMITERE LA FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

Studiază în Moldova, la standarde europene!

Universitatea Dunarea de Jos, cea mai mare din sud-estul Romaniei, oferă tinerilor basarabeni oportunităţi de studii la nivel european. Ei pot învăţa fie în Republica Moldova, fie la Galaţi.

„Cahul, Chisinau si Comrat, pentru care toate locurile de la licenta sunt bugetate cu bursa, un nr foarte important, de la master sunt bugetate si cu bursa, avem locuri si la doctorat.  Exista un site, www.admitere.ugal.ro, exista pentru cei care vor sa faca facultatea in Moldova un site al Facultatii Transfrontaliere si nr de telefon atat pt Moldova, cat si pt Romania”, a spus LUCIAN GEORGESCU, rector, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi.

DOCUMENTE NECESARE

FIȘE ÎNSCRIERE LICENȚĂ

FIȘĂ ÎNSCRIERE MASTER 

Anexe:

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (cu privire la autenticitatea si corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele original)

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (carte de identitate românească)

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT (privind prelucrarea datelor cu caracter personal)

ANEXA nr. 3 – DECLARAȚIA DE APARTENENȚĂ

Etapele admiterii online:

1. 8-17 IULIE – TRIMITEREA DOSARULUI DE CONCURS: admitere.transfrontaliera@ugal.ro

2. 18-20 IULIE – ANALIZA DOSARELOR DE CONCURS

3. 21-22 IULIE – AFIȘAREA REZULTATELOR (etapa I)

4. 22-28 IULIE – DEPUNEREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL (etapa I)

5. 28 IULIE – AFIȘAREA REZULTATELOR (etapa a II-a)

6. 29-31 IULIE – DEPUNEREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL (etapa a II-a)

Specializări disponibile Licență și Master

Acte necesare licență

 • cererea tip de înscriere; (vezi sus)
 • angajamentul candidatului;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; (vezi sus)
 • diploma de bacalaureat (sau atestat de studii medii), în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaia matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română); (vezi sus)
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni. (vezi sus)

Acte necesare master

 • cererea tip de înscriere; (vezi sus)
 • angajamentul candidatului;
 • declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal; (vezi sus)
 • diploma de bacalaureat (sau atestat de studii medii), în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul); pentru absolvenții din 2020 este valabilă adeverința de absolvent în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • foaie matricolă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • diplomă de licență;
 • supliment la diplomă, în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de naștere (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă – certificat de căsătorie (tradus de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • copie simplă după buletinul de identitate (care atestă domiciliul stabil);
 • copie simplă după pașaportul străin și pașaportul de cetățean român cu domiciliul stabil în străinătate;
 • adeverință medicală în original (tradusă de un traducător autorizat, unde este cazul);
 • 1 dosar mapă;
 • 3 (trei fotografii) tip buletin;
 • declarație pe propria răspundere că nu deține buletin/carte de identitate românească (în limba română); (vezi sus)
 • declarație pe propria răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, potrivit legislației în vigoare conf. anexei nr. 3 din Metodologia de școlarizare a Românilor de Pretutindeni. (vezi sus)

Concurs pe bază de dosar

Media finală de admitere se calculează din:

 • 50 %  media de la examenul de bacalaureat;
 • 50 %  media generală a anilor de liceu.

Pentru mai multe detalii  despre calendarul de desfășurare, metodologia și criteriile de admitere: www.admitere.ugal.ro

Sursă: transfrontaliera.ugal.ro

One thought on “ADMITERE LA FACULTATEA TRANSFRONTALIERĂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s