Universitatea Tehnică a Moldovei a primit vizita prorectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Cezar Bichescu

Pe 3 august, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ. dr. hab. Viorel BOSTAN, a primit vizita prorectorului pentru relații internaționale și extensiuni al Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG), conf. univ., dr. ing. Cezar BICHESCU, care a efectuat la Chișinău o vizită în spiritul politicii de consolidare a relațiilor de cooperare.

Dat fiind că între cele două universități – UTM și UDJG – există deja colaborări tradiționale, cu ocazia acestei vizite, desfășurată în cea mai fierbinte perioadă pentru învățământul superior – Admiterea, s-a dorit o redefinire a acestor relațiicu scopul de a identifica preocupările comune care să conducă în perspectivă la semnarea unui memorandum de colaborare.

În acest sens, discuțiile s-au axat în special pe segmentul studiilor de licență și master, în cadrul cărora, vizându-se specialitățile conexe, s-ar putea conveni asupra unor acorduri de dublă diplomă și a încurajării pe baza acestora a mobilității studenților, organizării stagiilor de studii, schimbului de studenți și cadre didactice, de materiale academice, publicații și informații. Totodată,  perspectivele colaborării ar putea viza și cercetarea științifică, realizarea de proiecte comune de cercetare; școala doctorală, conducerile în co-tutelă de doctorate etc.

Părțile au stabilit  semnarea, în perioada următoare, a  unui memorandum care va consfinți această nouă colaborare între Universitatea Tehnică a Moldovei și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România.

Citește mai departe …

 

 

One thought on “Universitatea Tehnică a Moldovei a primit vizita prorectorului Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Cezar Bichescu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s