Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina la UDJ Galați

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a obținut prin competiție o finanțare în valoare de 65.804 lei acordată de Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DPRRP). Prin proiectul Program de internaționalizare în învățământul superior din România și Ucraina. Mobilități academice, (DRP/C/24_04.08.2020) se are in vedere încurajarea şi sprijinirea studenților din Universitatea Umanistă de Stat din Ismail, să se implice în proiecte de cercetare/dezvoltare/inovare alături de colegii din România.

Dorim așadar să contribuim la sporirea interesului față de posibilitățile de dezvoltare a carierei și de accesare a finanțărilor destinate cercetării, dar și față de integrarea în contextul academic european a studenților ucraineni, etnici români, din Sudul Basarabiei. Cursurile de perfecționare/practică lingvistică pentru cei 40 de studenți ai Universității Umaniste de Stat din Ismail se vor desfășura in perioada septembrie – noiembrie 2020 la Galați, iar in cazul în care vor fi introduse/menținute restricții de diferite tipuri, este posibilă și utilizarea unor metode de învățare/predare/comunicare on-line pe platforme dedicate.
Actualul proiect e conceput ca o continuare, la o scară mai amplă, a proiectelor derulate deja de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, proiecte care au beneficiat de finanțare nerambursabilă acordată de către DPRRP în anii 2015, 2016 2017 și 2019, şi care s-au bucurat de un real succes şi de aprecieri pozitive atât din partea beneficiarilor direcți (cadrele didactice din grupul țintă şi studenții ucraineni), cât şi din partea autorităților locale, care şi-au oferit sprijinul pentru continuarea acestora.
Prin urmare, pentru a obține un impact de durată, sustenabil, dorim ca, prin proiectul de față, să continuăm demersul început în Ucraina la nivel de schimb inter-universitar, cu scopul să contribuim la internaționalizarea cercetării transfrontaliere și la integrarea europeană a viitorilor cercetători, dar și la (re)integrarea în comunitatea lingvistică și culturală a etnicilor români din Sudul Basarabiei.
Sursă: www.ugal.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s